Catch-Mekong

Kết quả

Dữ liệu vệ tinh của Châu Âu được sử dụng để lập bản đồ sử dụng đất độ phân giải cao

European Copernicus Mission cung cấp dữ liệu vệ tinh miễn phí cho việc quan trắc và lập bản đồ trái đất. DLR sử dụng tất cả các dữ liệu vệ tinh sẵn có Sentinel 2 trong năm 2016 để truy xuất 20 loại LULC cho vùng ĐBSCL.

Xử lý và phân tích các bộ dữ liệu địa hình/độ sâu và thủy văn có sẵn

Để thiết lập các mô hình số về hình thái thủy văn sông Mê Công, các bộ dữ liệu về các thông số thủy văn (lưu lượng, mực nước) và địa hình/độ sâu (xem hình 1) đã được thu thập, xử lý và phân tích bởi Viện Ludwig-Franzius (LuFI).

Những thay đổi lâu dài về hình thái vùng bờ biển được xác định cho toàn vùng ĐBSCL

Các nhà khoa học từ Đại học Würzburg gần đây đã đánh giá những thay đổi kéo dài về hình thái vùng bờ biển cho toàn vùng ĐBSCL của Việt Nam. Trên cơ sở các hình ảnh vệ tinh SPOT-5 từ năm 2003 và dữ liệu Sentinel-2 từ năm 2017, xói lở bờ biển và mất đất cũng như các quá trình bồi tụ phù sa đã được tính toán mỗi 500m cho toàn bộ đường bờ của vùng đồng bằng.

Sử dụng tiếp cận vệ tinh đa cảm biến để lập bản đồ lũ lụt

Dữ liệu radar và quang học từ Sentinel-1, Sentinel-2 và Landsat của năm thủy văn 2016/2017 đã được sử dụng để trích xuất bản đồ tần suất lũ ở độ phân giải cao cho toàn vùng ĐBSCL.

Tạo ra chuỗi thời gian tổng vật chất lơ lửng từ dữ liệu vệ tinh Landsat

EOMAP xử lý tất cả các hình ảnh vệ tinh có sẵn từ dữ liệu Landsat đối với toàn bộ vùng trung và hạ lưu sông Mê Công để truy xuất thông tin chuỗi thời gian về các thông số chất lượng nước.

Mạng lưới đo đạc đang hoạt động tại ĐBSCL

Một mạng lưới đo đạc được phát triển trong dự án Catch-Mekong đã được lắp đặt tại vùng ĐBSCL.