Catch-Mekong

Mạng lưới đo đạc đang hoạt động tại ĐBSCL

Một mạng lưới đo đạc được phát triển trong dự án Catch-Mekong đã được lắp đặt tại vùng ĐBSCL.
Hai trạm thời tiết, 8 trạm đo nước ngầm và 3 trạm đo chất lượng nước được trang bị công nghệ cảm biến của SEBA Hydrometry, đã được kiểm chứng và được vận hành. Các đối tác dự án từ phía Trung tâm Khoa học Địa cầu của Đức GFZ, Ludwig-Franzius Institute Hannover, EOMAP, và SEBA Hydrometry sẽ cùng hợp tác để phân tích dữ liệu.

Hình: Mạng lưới đo đạc được tổ chức chung, gồm: 4 trạm đo nước ngầm (GW), 1 trạm thời tiết (thời tiết), và 1 trạm đo chất lượng nước (WQ) đã được đưa vào vận hành ở Trà Vinh.