Catch-Mekong

Partners

Các đối tác phía Đức

Trung tâm Hàng không Vũ trụ - Trung tâm Quan trắc Trái đất

Trung tâm Quan trắc Trái đất (EOC) – bao gồm Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức (DFD) và Viện Công nghệ Viễn thám (IMF) – là viện chủ chốt trong các hoạt động quan trắc trái đất của DLR.
Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức (DFD) tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm và cung cấp các dịch vụ dựa trên dữ liệu quan sát trái đất từ máy bay và vệ tinh. Các kết quả của nhiệm vụ này hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng môi trường và khoa học địa cầu cũng như các khách hàng thương mại và các nhu cầu an ninh dân sự. Các dự án nghiên cứu tập trung phát triển các phương pháp để tạo ra các sản phẩm dữ liệu theo yêu cầu cũng như đồng bộ hóa dữ liệu trong các mô hình. Các lĩnh vực ứng dụng chính là sử dụng đất, môi trường, an ninh dân sự, khí hậu và khí quyển và hệ thống thông tin địa lý.

Liên hệ:
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Trung tâm Quan trắc Trái đất (EOC)
Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức (DFD)
Oberpfaffenhofen
82234 Weßling
Phone: +49 8153 28-2802
Fax: +49 8153 28-1313
www.dlr.de/eoc/en

EOMAP GmbH & Co. KG

EOMAP GmbH & Co.KG kết nối khoảng trống từ dữ liệu quan sát trái đất với các sản phẩm bản đồ tiêu chuẩn hóa.
Các sản phẩm cảm biến bay và không gian đa phổ và các giải pháp phần mềm tích hợp là hoạt động kinh doanh cốt lõi của EOMAP. Chúng tôi trang bị cho các nhà cung cấp dữ liệu các bộ xử lý sản phẩm vận hành cho các vệ tinh và cung cấp bản đồ diện rộng với các cảm biến bay và vệ tinh. Các dịch vụ của EOMAP có thể được tích hợp với quan trắc môi trường, thăm dò khu vực tổng thể, và phát triển khoa học quan trắc trái đất mới nhất, đặc biệt là đối với các vùng ven biển, các khu vực nước nội địa, các vùng đất ngập nước và các khu vực khác đòi hỏi phải lập bản đồ trên diện rộng.
Các bộ xử lý phần mềm của chúng tôi có thể cho ra các sản phẩm được chuẩn hóa như các chất lơ lửng, thực vật phù du, và các chất hữu cơ hòa tan từ cả các lưu vực ven biển và vùng nước sâu trong đất liền. Các biểu đồ độ sâu chính xác và phân bố thực vật đáy biển có thể được tạo ra cho các vùng nước nông quang học.

Liên hệ:
Castle Seefeld
Schlosshof 4a
D-82229 Seefeld
Tel.: +49 8152 9986 110
www.eomap.com/

GFZ – Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa cầu CHLB Đức

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa cầu CHLB Đức (GFZ), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa cầu Quốc gia CHLB Đức, đã tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiên cứu quy mô lớn về khoa học địa cầu, từ các nhiệm vụ quan trắc trái đất bằng vệ tinh về vật lý và hóa học của trái đất đến kỹ thuật địa cầu (www.gfz-potsdam.de).
Phân ban 5.4 về Thủy văn học của GFZ chuyên về nghiên cứu rủi ro lũ lụt bao gồm việc phát triển các chiến lược mới để đánh giá xác suất rủi ro lũ lụt, thủy lực lũ lụt, và phát triển các phương pháp sáng tạo để đánh giá thiệt hại do lũ lụt gây ra. Một trọng tâm khác là mô hình thủy văn diện rộng (quy mô toàn cầu) và việc đồng bộ hóa các dữ liệu quan trắc trái đất toàn cầu, ví dụ dữ liệu trọng lực GRACE, vào các mô hình cũng như các kết quả đo đạc thực địa, bao gồm các phương pháp địa vật lý, của các biến thủy văn.

Liên hệ:

Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
Telegrafenberg
14473 Potsdam

Tel.: +49 331 288 0

www.gfz-potsdam.de

Viện Kỹ thuật Thủy lực, Đường thủy và Bờ biển Ludwig-Franzius - LU-FI

Được thành lập vào năm 1916, Viện kỹ thuật Thủy lực, Đường thủy và Bờ biển Ludwig-Franzius là một viện nghiên cứu có truyền thống lâu đời tại Đại học Gottfried Wilhelm Leibniz của Hanover/Đức và là một đối tác nổi tiếng trong và ngoài nước về điều tra trong lĩnh vực công nghiệp và khoa học với các nghiên cứu chính là kỹ thuật thủy lực, bờ biển, ngoài khơi và kỹ thuật sông ngòi và quản lý rủi ro lũ lụt.
Liên quan đến mô hình hóa vật lý về các câu hỏi thủy lực, các trang thiết bị thí nghiệm phổ biến và một số được cho là độc nhất trên toàn thế giới, đều có tại FI. Bên cạnh các thiết bị kiểm tra mô hình truyền thống này, các mô hình trên máy tính sử dụng kỹ thuật số ngày càng trở nên quan trọng và do đó là trọng tâm của các hoạt động nghiên cứu hiện tại. Thông qua mối liên kết cả hai kỹ thuật này, các nhiệm vụ rất phức tạp có thể được thực hiện và giải quyết trong bối cảnh kỹ thuật.

Liên hệ:

Viện Kỹ thuật Thủy lực, Đường thủy và Bờ biển Ludwig-Franzius
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Nienburger Straße 4
30167 Hannover
Điện thoại: +49 (0)511.762 - 2573
Fax: +49 (0)511.762 - 4002

www.franzius-institute.com

SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG

Gần 50 năm qua, SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG cung cấp các hệ thống quan trắc và đo lường hiện đại nhất cho các nhu cầu khác nhau trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, và tỷ trọng nước. Các giải pháp kỹ thuật tập trung vào nước nếu coi nước như một “thảm họa” (quan trắc) và như là một “tài nguyên” (quản lý). Với tư cách là một nhà sản xuất Đức, đơn vị hoạt động tại hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới. SEBA Hydrometrie là một đối tác đáng tin cậy đối với các chuyên gia về nước và các tổ chức quốc tế như WMO hoặc UNDP.

SEBA

Liên hệ:

SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 61 A
D-87600 Kaufbeuren

Số điện thoại: +49 (0) 8341 96 48 – 0
Fax.: +49 (0) 8341 96 48 - 48

www.seba-hydrometrie.com

Đại học Wurzburg

Khoa Viễn thám được tài trợ bởi Trung tâm Hàng không Vũ trụ (DLR). Mọi hoạt động đều được dựa trên sự hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức (DFD) của DLR. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu được thực hiện trong một mạng lưới đang lớn mạnh bao gồm các tổ chức học thuật và tổ chức nghiên cứu khác. Ngoài việc giảng dạy tại Đại học Wuerzburg (Diploma và Cử nhân), khoa Viễn thám cũng tham gia đào tạo chương trình Thạc sỹ Biến đổi Sinh thái Toàn cầu tại Đại học Bayreuth với một số khóa học về viễn thám.
Việc phát triển và ứng dụng các phương pháp viễn thám chủ yếu tập trung vào che phủ đất, hiệu chỉnh và mô hình hóa. Sự phát triển và ứng dụng phương pháp này cũng được áp dụng trong các nội dung liên quan đến Đa dạng sinh học và Sử dụng đất, Động lực học bề mặt đất và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên, Viễn thám Đô thị và Hệ thống Thông tin Khủng hoảng.

Uni Würzburg

Liên hệ:
Viện Địa lý và Địa chất
Đơn vị Viễn thám
Am Hubland
97074 Wuerzburg
Phone: +49 (0) 931 31-82432

www.geographie.uni-wuerzburg.de

Các đối tác Việt Nam

Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi Khí hậu (WACC)

Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi Khí hậu (WACC) trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, một tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2011 theo thỏa thuận đôi bên giữa Việt Nam và Hà Lan về xây dựng năng lực trong quản lý nước và biến đổi khí hậu. Kể từ ngày hoạt động chính thức vào tháng 8/2012, các hoạt động của WACC bao gồm nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về các lĩnh vực có liên quan đến nước và biến đổi khí hậu.
Sứ mệnh của WACC nhằm xây dựng một trung tâm khoa học tiên tiến với môi trường hợp tác xuất sắc về nghiên cứu và đào tạo tập trung trong lĩnh vực quản lý rủi ro, thể chế và thích ứng xã hội. WACC hướng đến trở thành cầu nối trong việc trao đổi thông tin giữa các bên có liên quan.

Center of Water Management and Climate Change

Liên hệ:

Liên hệ:
Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi Khí hậu (WACC)
Đường số 6, KĐT ĐHQG-HCM, KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3620 0436

www.wacc.edu.vn/

Trường Đại học Cần Thơ (CTU)

Trường Đại học Cần Thơ được thành lập năm 1966, luôn đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển nghiên cứu khoa học. Đáng chú ý nhất là phần lớn các hoạt động nghiên cứu của CTU nhắm tới các vấn đề nan giải trong quá trình phát triển của vùng ĐBSCL cũng như của cả Việt Nam nói chung. Sứ mệnh chính của CTU là đào tạo, thực hiện các nghiên cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng và cả nước. Bên cạnh trách nhiệm về đào tạo, CTU cũng chủ động tham gia các dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kiến thức khoa học và công nghệ tiên tiến để giải quyết các vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa và xã hội trong vùng.

Can Tho University

Liên hệ:
Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: +84 292 3832 660

www.ctu.edu.vn/

Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE)

Viện Sinh thái học miền Nam (SIE) là một viện trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) tại TP. Hồ Chí Minh. SIE nghiên cứu các cấu trúc và chức năng sinh thái cơ bản ở các mức độ khác nhau: sinh thái cảnh quan, các hệ sinh thái, quần xã, quần thể, cá thể và sinh thái nhân văn, trong đó tập trung chủ yếu vào các hệ sinh thái nhạy cảm, dự báo sinh thái và đề xuất các giải pháp phù hợp trong sử dụng và phục hồi các hệ sinh thái;
Bên cạnh những nghiên cứu cơ bản, SIE cũng thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ về tài nguyên sinh học và sinh thái; Nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và phát triển bền vững; Đào tạo các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh học; Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế sinh thái, tài nguyên sinh học và biến đổi khí hậu.

Southern Institute of Ecology

Liên hệ:
01 Mạc Đĩnh Chi, P. Bến Nghé, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84-28-3521-0255

Homepage

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám miền Nam Việt Nam (STAC)

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám miền Nam Việt Nam (STAC) là một phần của Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), đặt tại TP.HCM. Trung tâm tập trung vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vệ tinh và các công nghệ liên quan khác như viễn thám, GNSS, và GIS.
Các công việc bao gồm quản lý dữ liệu vệ tinh, thực hiện các nhiệm vụ quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vệ tinh, hợp tác quốc tế, đào tạo và kết nối với các viện đào tạo cũng như cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực vệ tinh và ứng dụng vệ tinh.

Vietnam Southern Satellite Technology Application Center

Liên hệ:
01 Mạc Đĩnh Chi, P. Bến Nghé, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: +84-28-38233762

www.vnsc.org.vn/en/

Trường Đại học An Giang (AGU), tỉnh An Giang

Trường Đại học An Giang được thành lập như là một đơn vị đào tạo công lập trong số các trường đại học của Việt Nam. Trường có sứ mệnh của một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực (đa bậc và đa ngành) để đáp ứng nhu cầu học tập tại tỉnh An Giang và ĐBSCL; thực hiện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

An Giang University

Liên hệ:
Số 18, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
TP. Long Xuyên
Tỉnh An Giang
Số điện thoại: +84 296 6256565

www.agu.edu.vn/en

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, được thành lập năm 1957, là một trường đại học công lập ởViệt Nam. Trường được công nhận là trung tâm dẫn đầu về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học và hàn lâm của Việt Nam. Trường cung cấp các chương trình từ giáo dục đại học cho đến bậc tiến sĩ với các nhiều chuyên ngành: Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Hóa học, Quản lý Công nghiệp, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Cơ khí và Cơ điện tử, Kỹ thuật Điện và Điện tử, Kỹ thuật Dân dụng, Kỹ thuật Giao thông Vận tải, Công nghệ và Quản lý Môi trường, v.v.

Back Khoa University

Liên hệ:
Số 268, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: +84 28 7300 4183

www.oisp.bku.edu.vn/en/