Catch-Mekong

Sử dụng tiếp cận vệ tinh đa cảm biến để lập bản đồ lũ lụt

Dữ liệu radar và quang học từ Sentinel-1, Sentinel-2 và Landsat của năm thủy văn 2016/2017 đã được sử dụng để trích xuất bản đồ tần suất lũ ở độ phân giải cao cho toàn vùng ĐBSCL.
Độ phân giải không gian và thời gian của dạng bản đồ này chưa có sẵn cho đến thời điểm hiện tại.


Hình: Tần suất lũ 2016/2017 được trích xuất với cách tiếp cận đa cảm biến. Các màu sắc gần với màu nâu thể hiện vùng phủ nước dài hơn các màu xanh và hồng.