Catch-Mekong

Triển lãm: Quan trắc lưu lượng ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ SEBA-DischargeKeeper